Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsa

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsa

Uczniowie uczą się

 • wytwarzać wspaniałe, tradycyjne wędzonki, kiełbasy, wyroby garmażeryjne,
 • przygotowywać elementy kulinarne do wykorzystania w gastronomii,
 • obsługiwać specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w przetwórstwie wędliniarskim,
 • monitorować przebieg produkcji wyrobów spożywczych pod kątem zgodności z systemami zapewnienia jakości,
 • określać wartość odżywczą żywności,
 • wykonywać podstawowe badania laboratoryjne surowców i wyrobów spożywczych,
 • planować, organizować oraz nadzorować procesy wytwarzania wyrobów spożywczych.

 

W trakcie 5-letniego cyklu kształcenia uczeń kształci się w zakresie dwóch kwalifikacji:

1. SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych, która obejmuje:

 • rozbiór i wykrawanie mięsa,
 • magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji,
 • wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych,
 • magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji;

2. SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, która obejmuje:

 • wytwarzanie produktów spożywczych,
 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, w placówkach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności. Praca w tym zawodzie odbywa się w halach produkcyjnych, laboratoriach i na wolnym powietrzu. Jest to praca w ciągłym ruchu wymagająca częstych zmian miejsca, często w pomieszczeniach przesyconych środkami chemicznymi (odczynnikami).

 

Przykładowe zadania zawodowe:

 • opracowanie receptur, instrukcji technologicznych, norm zakładowych dla zawodu,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
 • nadzorowanie procesu produkcji i utrzymanie reżimu technologicznego artykułów spożywczych,
 • wytwarzanie półproduktów i ich dalsze przetwarzani (filtrowanie, wędzenie, zagęszczanie, fermentacja) aż do uzyskania gotowych wyrobów,
 • pakowanie produktów i przekazywanie ich do magazynu,
 • kontrola jakości surowców i produktów,
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej produkcji,
 • wykonywanie specjalistycznych analiz surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych,
 • uczestniczenie w badaniach i próbach przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych

 

Technik technologii żywności zdobywa kwalifikacje do:

 • kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości artykułów spożywczych: cukierniczych, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, fermentacyjnych (piwo, wino, spirytus, kwas mlekowy, kwas cytrynowy), jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, rybnych, surowców olejarskich, zbożowych, ziemniaczanych, mrożonych owoców i warzyw, lodów oraz wyrobów kulinarnych
 • opracowywania: receptur, instrukcji technologicznych, norm zakładowych dla wyrobu

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, bufetach)
 • placówkach żywienia zbiorowego (hotelach, sanatoriach, szpitalach)
 • kontrolnych placówkach gastronomicznych
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego (zakłady mięsne, mleczarnie, cukiernie, piekarnie i inne),
 • instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności,
 • handlu artykułami spożywczymi,
 • przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją żywności, może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Praktyki zawodowe organizowane są w zakładach przetwórstwa spożywczego w Mińsku Mazowieckim i okolicy. Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.

 

 

 

 

 

 

Call Now Button
Facebook
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast
YOUTUBE