Zespół Szkół Turystyczno Gastronomicznych

230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Ustawa Rządowa uchwalona została 3 maja 1791 roku, jako druga na świecie, pierwsza w Europie nowoczesna konstytucja. Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Scipione Piattoli czerpali inspirację z oświeceniowej myśli politycznej i filozofii. Dążyli do reformowania, zagrożonej przez sąsiadów, Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Dokument składa się z 11 artykułów, w których podjęto się uregulowania podstawowych kwestii politycznych i społecznych:

Artykuł I Religia panująca.

Artykuł II Szlachta ziemianie.

Artykuł III Miasta i mieszczanie.

Artykuł IV Chłopi włościanie.

Artykuł V Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych.

Artykuł VI Sejm, czyli władza prawodawcza.

Artykuł VII Król. Władza wykonawcza.

Artykuł VIII Władza sądownicza.

Artykuł IX Regencyja.

Artykuł X Edukacja dzieci królewskich.

Artykuł XI Siła Zbrojna Narodowa.

Chociaż dokument w dość lakoniczny sposób poruszał sprawę najliczniejszej grupy społecznej, jaką w 1791 roku byli chłopi, otwierał drogi do wprowadzania kolejnych reform, na nowo definiował pojęcie narodu, był przykładem odpowiedzialności za państwo jaką wzięła na siebie część elit społecznych.

Wykorzystane zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Zamku Królewskiego w Warszawie https://www.zamek-krolewski.pl/.

Zapraszamy

AktualnościKontakt
Facebook
Call Now ButtonYOUTUBE