Komisje na egzaminy poprawkowe 2020 rok

24.08.2020, godz. 09:00

Komisja: M. Perkowska, K. Wierzbicka, E. Komuda

Przedmioty:

Organizacja pracy w hotelarstwie

 

klasa 1TH

Usługi gastronomiczne klasa 3 TK

 

24.08.2020, godz. 09:00

Komisja: I. Pavlidou, E. Łapacz, J. Piskorz

Przedmioty:

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 

klasa: 1BS, 1B_S, 2BS, 3BS

 

24.08.2020, godz. 09:00

Komisja: A. Delega, S. Skorys, T. Dawydko

Przedmioty:

Matematyka

 

klasa: 1T_K, 1TH, 1TT, 1TŻ, 1B_S

 

25.08.2020, godz. 09:00

Komisja: E. Łapacz, K. Wierzbicka, E. Komuda

Przedmioty:

Obsługa konsumenta

 

klasa 1T_K

Pracownia menadżerska  gastronomii klasa 3 TK
Technika i bezpieczeństwo w gastronomii klasa: 1B_S, 2BS

 

25.08.2020, godz. 10:00

Komisja: M. Pawlaczyk, J. Piskorz, T. Dawydko

Przedmioty:

Pracownia gastronomiczna

 

klasa: 1BS

 

25.08.2020, godz. 09:00

Komisja: W. Bieniek, E. Gańko, R. Skrzeczyński

Przedmioty:

Język polski

 

klasa: 1TK, 1TT, 1TŻ, 1T_K

 

25.08.2020, godz. 11:00

Komisja: W. Bieniek, M. Postolska, R. Skrzeczyński

Przedmioty:

Język polski

 

klasa: 1T_T, 1T_Ż, 2TH, 2TK, 2TT

 

25.08.2020, godz. 9:00

Komisja: S. Skorys, A. Delega, J. Piskorz

Przedmioty:

Fizyka

 

klasa: 1B_S

 

26.08.2020, godz. 9:00

Komisja: A. Radomska, J. Gut, J. Lipińska

Przedmioty:

Język angielski

 

klasa: 1TH, 1TT, 2TH

Język rosyjski klasa: 3TK
Język rosyjski zawodowy Klasa: 1B_S

 

Facebook
Call Now ButtonYOUTUBE