31 marca 2022 r. w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt unijny pt. „Dobra praktyka kluczem do kariery zawodowej”, zrealizowany w ramach programu Erasmus +.
Wśród uczestników spotkania, znaleźli się m.in. Wicestarosta Powiatu Mińskiego – Pan Witold Kikolski, Skarbnik Powiatu Mińskiego – Pani Teresa Bąk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Anna Laskowska, Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku – Pani Edyta Ludwiniak i Pani Iwona Reszelska- Maćkowiak oraz Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych wraz z koordynatorami projektów unijnych.
Wśród gości honorowych znaleźli się przedstawiciele portugalskiej organizacji „Mobility Friends” Pan Nuno Varajero Barbosa wraz z koordynatorkami projektów unijnych: Pani Sara Peneuco i Pani Fidan Uysal oraz przedstawiciel szwedzkiej organizacji “EU Mobility Sverige” – Pani Patrycja Pilarek. “Mobility Friends” oraz “EU Mobility Sverige” to zagraniczni partnerzy naszej szkoły, z którymi współpracowaliśmy przy realizacji projektu.
Podczas uroczystości koordynatorzy przedstawili główne cele i założenia projektu, rezultaty oraz wyniki ewaluacji. Uczestnicy projektu przygotowali prezentację na temat odbytych wyjazdów zagranicznych, podczas których omówili praktyki zawodowe i wycieczki kulturowe.
Konferencja zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez nauczycieli przedmiotów gastronomicznych oraz naszych uczniów.
 
Dziękujemy wszystkim za przybycie.
Dyrekcja ZST-G oraz koordynatorzy projektu
 
 
 
 
 

Zapraszamy

AktualnościKontakt
Facebook
Call Now ButtonYOUTUBE