Zespół Szkół Turystyczno Gastronomicznych

w Mińsku Mazowieckim
ul. Budowlana 4
tel. 25 759-26-51 / fax.25 759-25-98
mail@zst-g.pl  /  rekrutacja@zst-g.pl

​ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

W Zespole Szkół Turystyczno- Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

Konto na ePUAP i Profil Zaufany są darmowe a informacje jak je założyć i z nich korzystać dostępne są pod linkiem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

 

W celu wysłania do szkoły  dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę główną ePUAP i wybrać: KATALOG SPRAW następnie NAJNOWSZE USŁUGI i PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO

Adres skrzynki ePUAP ZST-G: 

/ZSTGMinskMaz/SkrytkaESP

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSTGMinskMaz

 

Można też bezpośrednio kliknąć na link poniżej, przekierowujący do właściwego formularza:

ePUAP – KATALOG SPRAW

Akceptowane są następujące formaty dokumentów elektronicznych:

  • do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, Open XML (.docx, .xlsx, .pptx);
  • do danych zawierających informację graficzną – formaty danych: .gif, .jpg (.jpeg), .tif (.tiff), .png, .svg, .xcf;
  • do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową: .wav, .mp3, .avi, .mpeg, .mp4; 
  • do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7z;
  • do elektronicznego podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych: XMLsig, .XAdES, PAdES, CAdES, XMLenc.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do formularza nie powinna przekroczyć 20 MB.

UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione w przypadku wysłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Zapraszamy

AktualnościKontakt
Facebook
Call Now ButtonYOUTUBE