Zespół Szkół Turystyczno Gastronomicznych

Stowarzyszenie Odra Niemen

Technik hotelarstwa z organizacją usług dla biznesu

Technik hotelarstwa z organizacją usług dla biznesu

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby branżowych organizacji i stowarzyszeń.

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza i inna.
Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.
Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: organizacja pracy w hotelarstwie, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne
i praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika hotelarstwa, przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Dysponujemy:
Pracownią hotelarską z ladą recepcyjną, jednostką mieszkalną z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym oraz profesjonalnie wyposażoną salą obsługi konsumenta.

Po ukończeniu technikum w tym kierunku zdobędziesz:

– tytuł technika hotelarstwa,
– zawód cieszący się dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy,
– umiejętność porozumiewania się w dwóch językach obcych

Odbędziesz:
– praktyki zawodowe w renomowanych hotelach w Polsce i zagranicą, m.in. w sieci hoteli Starwood
– spotkania z przedsiębiorcami branżowymi umożliwiające podjęcie pracy zawodowej.

Będziesz miał możliwość:
– wzięcia udziału w zawodowych konkursach ogólnopolskich

Zapewniamy:
– zajęcia dydaktyczne w pracowniach przedmiotowych, w tym w hotelarskiej, obsługi konsumenta,
– profesjonalne przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawodowych.

 

 

 

Zapraszamy

AktualnościKontakt
Facebook
Call Now ButtonYOUTUBE