Technik organizacji turystyki z animacją czasu wolnego 

Do podstawowych  zadań zawodowych technika organizacji turystyki należy:

– organizowanie, realizacja, koordynowanie i nadzorowanie imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych przy współpracy z innymi uczestnikami rynku,

– tworzenie imprez turystycznych, a w szczególności planowanie tras podróży, dokonywanie rezerwacji świadczeń u kontrahentów,

–  prowadzenie dokumentacji związanej z poszczególnymi etapami organizacji imprez i usług turystycznych,

– rozliczenie imprez i usług turystycznych,

– oferowanie i sprzedaż różnego rodzaju imprez i usług turystycznych, w tym prowadzenie działań marketingowych w ramach realizowanej działalności turystycznej oraz obsługa klientów,

– udzielanie informacji turystycznej.

Możliwości zatrudnienia:

Technik organizacji turystyki znajdzie zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki turystycznej. Propozycje miejsc pracy dla absolwentów w tym zawodzie obejmują: biura turystyczne, miejsca informacji i promocji turystycznej, przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, noclegowe, przewodnickie i pilotażu wycieczek oraz inne podmioty z sektora usług turystycznych. Ponadto technik organizacji turystyki może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, biurach organizatorów kongresów i konferencji czy organizacjach turystycznych, jak również pracować w charakterze pilota wycieczek lub rezydenta biura turystycznego.

Po ukończeniu technikum na tym kierunku zdobędziesz:

– tytuł technika organizacji turystyki,

– atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód,

– umiejętność porozumiewania się w dwóch językach obcych.

Aby uzyskać tytuł technika organizacji turystyki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych w dwóch kwalifikacjach:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Facebook
Call Now ButtonYOUTUBE