Zespół Szkół Turystyczno Gastronomicznych

w Mińsku Mazowieckim
ul. Budowlana 4
tel. 25 759-26-51
fax.25 759-25-98

Stowarzyszenie Odra Niemen

Patron szkoły

 

Zygmunt Gloger herbu Prus II 1845 – 1910

Życiorys:

 

3.11.1845 W Tyborach-Kamiance urodził się Zygmunt Gloger, syn Jana i Michaliny z Woynów.
1858 – 1867 Uczeń szkoły Jana Nepomucena Leszczyńskiego, a w roku 1867 ukończył Szkołę Główną. Na zainteresowania Zygmunta Glogera mieli wpływ historyk, literaturoznawca i encyklopedysta- Julian Bartoszewicz oraz pisarz Józef Ignacy Kraszewski, którzy bywali w majątku jego ojca.
1868 Zygmunt Gloger rozpoczął studia z zakresu historii i archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na jego dalszą pracę etnograficzną miał wpływ spotkany w Krakowie Wincenty Pol, a także Oskar Kolberg.
1872 Zamieszkał w majątku rodzinnym w Jeżewie, gdzie gospodarował na 1500-morgowym gospodarstwie.
1867 Podjął pierwsze prace etnograficzne. Odbywał wędrówki etnograficzne i archeologiczne po ziemiach Polski i Litwy. Swoje liczne zbiory gromadził w domu rządcy browarnego i murowanym lamusie. Po jego śmierci do 1939 r. mieściło się tam jego muzeum.
1893 Zygmunt Gloger wydzierżawił majątek, zostawiając sobie jedynie dwór z ogrodem i sadem. Pod koniec życia w 1906 zamieszkał w Warszawie.
16.08.1910 Po śmierci został pochowany na warszawskich Powązkach. 19 października 1911 roku jego zwłoki przeniesiono do nowego grobowca w kwaterze nr 52 z pomnikiem wykonanym przez rzeźbiarza Czesława Makowskiego. Wyryto na nim napis: „Kochał przeszłość dla przyszłości”.

Gloger utrzymywał kontakty z wieloma współczesnymi sobie polskimi uczonymi i humanistami. W Jeżewie gościli m.in. etnograf Jan Aleksander Karłowicz,  Julian Bartoszewicz, antropolog i etnograf Józef Tylko-Hryncewicz, folklorysta i przyjaciel z okresu studiów w Krakowie Michał Federowski oraz przyrodnik, pedagog i krajoznawca Wojciech Jastrzębowski.

Swoje zbiory zapisał w testamencie Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, którego był jednym z założycieli i pierwszym prezesem, Towarzystwu Etnograficznemu i Towarzystwu Bibliotek Publicznych w Warszawie oraz Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.

          

Twórczość Zygmunta Glogera

Dziełem życia Glogera była Encyklopedia staropolska ilustrowana (1900–1900), która nadal jest cennym przewodnikiem po kulturze staropolskiej.
 
   

Encyklopedja_staropolska_ilustrowana_T.2_001.jpg

Inne ważniejsze prace: Obchody weselne (1869), Pieśni ludu (1892), Księga rzeczy polskich (1896), Rok polski w życiu, tradycji i pieśni (1900).
 
   

 

https://cms.antykwariat.waw.pl//mfc/c/9/0/7/dcdf40330da833f75ed1255c80b7abeddfe0.jpg

Dwie publikacje – Pieśni ludu oraz Encyklopedia staropolska ilustrowana ukazały się dzięki sfinansowaniu edycji przez Witolda Zglenickiego uzyskanych za pośrednictwem Kasy Mianowskiego.
 
   

Alumnat. Od słowa łacińskiego alumnare – żywić, wychowywać, alumnus – wychowaniec, nazywano w Polsce Alumnatami zakłady, w których uczniowie, alumni, otrzymywali bezpłatnie, kosztem biskupów, z funduszów kościelnych lub z zapisów prywatnych – stół, mieszkanie i naukę.

 Z.Gloger, Encyklopedia staropolska, https://literat.ug.edu.pl/glogers/index.htm#m

Śmierć autora przerwała w połowie drugiego tomu encyklopedyczne wydawnictwo Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (1907–1909, litery A–L).

 

 
   

https://czytam.pl/k,ks_815559,Budownictwo-drzewne-i-wyroby-z-drzewa-w-dawnej-Polsce-Gloger-Zygmunt.html

 

Zygmunt Gloger jest autorem około 800 prac i artykułów.  

Korzystano z:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Gloger

 

 


Linki do dzieł Zygmunta Glogera, dostępnych online:

Zapraszamy

AktualnościKontakt
Facebook
Call Now ButtonYOUTUBE