Zespół Szkół Turystyczno Gastronomicznych

w Mińsku Mazowieckim
ul. Budowlana 4
tel. 25 759-26-51

Psycholog szkolny

Psycholog Szkolny- Joanna Popławska (pokój nr. 50)

Godziny pracy psychologa 

 • Poniedziałek: 08:00-15:00
 • Wtorek  08:00-15:00
 • Środa: 08:00-15:00
 • Czwartek: 08:00-16:00
 • Piątek 08:00-15:00

Kiedy warto udać się do psychologa?

 • jak poczujesz taką potrzebę;
 • masz jakikolwiek problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić;
 • gdy masz wątpliwości, gdzie jest Twoje miejsce w życiu;
 • zastanawiasz się nad kierunkiem edukacjiwyborem zawodu;
 • jeśli masz problemy z agresją;
 • gdy towarzyszy Ci lęk;
 • masz problemy z orientacją seksualną;
 • ciężko zaakceptować Ci siebie;
 • gdy przeżywasz żałobę;
 • zawiodłeś się na kimś;
 • przeżyłeś zawód miłosny;
 • jesteś uzależniony ;
 • nie jesz lub objadasz się nadmiernie;
 • gdy jesteś poważnie chory lub choroba dotyka kogoś bliskiego;
 • przeżywasz załamanie nerwowe;
 • masz poczucie ciągłego stresu;
 • bezustannie się osądzaszpotępiasz;
 • czujesz się wykluczonynękany;
 • kradniesz i jest to od Ciebie silniejsze;
 • masz problemy z nauką;
 • źle czujesz się w szkole;
 • masz problemy z rodzicaminauczycielamirówieśnikami;
 • jesteś ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej;
 • myślisz o odebraniu sobie życia.

Człowiek to niezwykła istota, będąca w ciągłej transformacji, jedynie na skutek interakcji jest zdolny do rozwoju, to kontakty, tarcia dają mu niepowtarzalną szansę na poznawanie samego siebie .

Każda osoba ma zadziwiające zdolności do regeneracji na poziomie psychicznym, czasami potrzeba zaledwie impulsu, by uruchomić  siły obronne. Zasoby, którymi dysponuje, to niezwykły potencjał nie w pełni wykorzystywany, rolą psychologa jest towarzyszenie i wsparcie w trudnych chwilach oraz pomoc w wydobyciu nieodkrytych możliwości.

Serdecznie zapraszam uczniów, do których głównie kieruję swoją pracę oraz  nauczycieli i rodziców.

 

Etyka zawodu psychologa obliguje mnie do całkowitej dyskrecji, która jest gwarancją wizyt.

Zadania psychologa szkolnego:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu, zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Do zadań psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Źródła:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000532

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000532&type=2

 

 

Ważne adresy i telefony:

Telefony zaufania

 • 112 – Numer Alarmowy, pod który możesz bezpłatnie zadzwonić, gdy potrzebujesz natychmiastowej pomocy ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia. Jest to numer uniwersalny, co oznacza, że możesz pod niego zadzwonić przez całą dobę zawsze, gdy czujesz się zagrożony z jakiegokolwiek powodu. Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie bez karty SIM.
 • ► 800 120 148  – „Zatrzymaj przemoc” Anonimowa policyjna linia specjalna. Połączenie bezpłatne, czynne całą dobę.
 • ► 22 619 91 49 – w sprawach terroryzmu
 • ► 116 111 – Bezpłatny ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116 111 jest linią anonimową (dzwoniąc nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska, ani adresu zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w rachunku za telefon, ani na billingu). Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami, zaburzenia jedzenia? Zadzwoń, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 20.00 Więcej informacji znajdziesz na stronie www.116111.pl
 • ► 800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 20.00 Bezpłatny z telefonów stacjonarnych i Orange oraz ze strony internetowej, w pozostałych godzinach można przedstawić problem i zostawić numer telefonu i oczekiwać telefonu zwrotnego. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl
 • ► 801 120 002 – Niebieska Linia. To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Połączenie z numerem 801 12 00 02 jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora, czynny od poniedziałku do soboty 10.00 – 22.00, w niedziele i święta 8.00 – 16.00 płatny pierwszy impuls
 • ► 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania. Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Pod numer 801 19 99 90 możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16.00 – 21.00 Informacje związane z problematyką   narkotyków i narkomani oraz zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl
 • ► 22 692 82 26 – całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.aids.gov.pl
 • 22 635 93 92 – Grupa Ponton www.ponton.org.pl Grupa Ponton to młodzi specjaliści, którzy pomogą Ci w sprawach dojrzewania, seksualności oraz antykoncepcji. Doradcy Pontonu potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o wszystkim, co dotyczy rozwoju seksualnego, bez skrępowania. Grupa Ponton prowadzi płatny telefon zaufania pod numerem warszawskim (połączenie jest płatne według stawki operatora) czynny w piątki, w godzinach 16:00-20:00.
 • ► 801 247 070 – całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl
 • ► 116 000 – całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka. Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl
 • ► 801 109 801 – infolinia Krajowego Centrum Kompetencji, czynna w dni powszednie w godzinach  9.00 – 17.00 Wcale nie trzeba się narażać na zarzut wtykania nosa w nieswoje sprawy, psuć relacji między sąsiadami, wśród najbliższego otoczenia, kiedy próbujemy zareagować na niepokojące, podejrzane sytuacje w czyimś domu. Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii Krajowego Centrum Kompetencji 801 109 801(Infolinia płatna w wysokości jednego impulsu, czyli 0, 35 zł z VAT). Tam codziennie osoby kompetentne w udzielaniu pomocy potrzebującym reagują na wszelkie zgłoszenia, odpowiadają na pytania i wątpliwości, kierując sprawy tam, gdzie można znaleźć rozwiązanie
 • ► 22 696 55 50 – telefon informacyjno – interwencyjny Rzecznika Praw Dziecka, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15
 • ► 800 112 800 – „Telefon Nadziei” dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej, czynny: pn.-pt. 15.00-7.00, sobota, niedziela, święta całą dobę, bezpłatny
 • ► 800 100 100 – Telefon Zaufania www.helpline.org.pl czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  11.00 – 17.00 bezpłatny, można także dzwonić przez Skype, rozmawiać na czacie lub wysłać maila: helpline@helpline.org.pl
 • ► 22 668 70 00 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” warszawska niebieska linia, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 22.00 pełnopłatny dla osoby dzwoniącej
 • ► 801 889 880 – telefon zaufania Uzależnienia Behawioralne, czynny codziennie w godzinach 17.00 – 22.00 koszt połączenia – koszt jednego impulsu według taryfy operatora dla osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, alkohol, narkotyki, seks, komputer, Internet, praca, zakupy, jedzenie). Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych
 • ►  82 92 88 – Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” całodobowy
 • ►  801 171 701 – Telefon Zaufania „Szkoła Bez Przemocy” czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 12.00 – 17.00 koszt połączenia lokalnego
 • ►  116 006 – Telefon dla Ofiar Przestępstw informacja o prawach, wsparcie emocjonalne, informacje o zadaniach policji, bezpłatny
 • ►  116 123 – Poradnia Telefoniczna dla Osób w Kryzysie (dla osób dorosłych) bezpłatny
 • ►  800 703 072 – Telefon Zaufania dla Rodziców i Opiekunów Małych Dzieci Stowarzyszenia Centrum Pomocy Psychologicznej „Pierwszy Krok” czynny we wtorki i czwartki w godzinach 17.00 – 21.00 połączenia tylko z Orange i stacjonarnych
 • ► 42 638 47 77 – Telefon Urzędowy dla Osób Obserwujących I Zaniepokojonych Agresywnym Postępowaniem Wobec Dzieci i Młodzieży  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00
 • ► 42 637 17 15 – Telefon Zaufania „Zakręt” czynny w środy w godzinach 16.00 – 22.00 oraz od soboty od godziny 10.00 do 22.00 w niedzielę
 • ► 0 800 120 289 – Bezpłatna Infolinia Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotykowy „Karan”.W infolinii otrzymasz pomoc oraz wsparcie, jeśli  Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków.  Pod numer 0 800 12 02 89 możesz zadzwonić, jeśli problem dotyczy Ciebie lub jeśli martwisz się, że ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami. Połączenie jest bezpłatne. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-17:00
 • ► 0 800 552 270 – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu  Program „Rodzina na Starcie” – wieloaspektowa profilaktyka krzywdzenia, dla rodziców dzieci do 3 roku życia dyżurują: kurator sądowy, psycholog, pedagog, neonatolog, prawnik, mediator, doradca laktacyjny, bezpłatny
 • ►  116 117 – infolinia medyczna, gdy nie jest konieczna pilna pomoc lekarska kierowanie do punktów pomocy medycznej, pilne, ale niezagrażające życiu, zwłaszcza poza godzinami pracy przychodni, w weekendy i święta. Dyżurują lekarze, bezpłatny
 • ►  789 30 56 66 – Avon Kontra Przemoc Telefon Interwencji Kryzysowej dla Kobiet Doświadczających Przemocy czynny w poniedziałki w godzinach 10.00 – 20.00, od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00
 • ► 22 827 61 72 – Telefon Zaufania Stowarzyszenia „Opta”  dla dzieci i nastolatków zaniedbywanychwykorzystywanych seksualnie, których rodzice piją
 • ► 801 615 005 – infolinia dyzurnet.pl  Jeśli natknąłeś się w Internecie na pornografię dziecięcą lub inne nielegalne treści, takie jak rasizm czy ksenofobia, nie ignoruj ich! Zgłoś je anonimowo. Koszt połączenia lokalnego
 • ► 22 692 82 26 – Telefon Zaufania Aids, całodobowy
 • ►  801 140 068 – Pomarańczowa Linia – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają sięInfolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 do 20.00 połączenie jest płatne 33 grosze niezależnie od długości połączenia
 • ►  42 67 67 27 – Telefon Zaufania Fundacji Praesterno (pod numerem fundacji), czynny w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 16.00 – 20.00 koszt połączenia wg stawki operatora
 • ►  801 112 333 – Telefon Zaufania Chrześcijańskiej Misji Społecznej „Teen Challenge Polska”  Ogólnopolski Chrześcijański telefon zaufania i wsparcia dla osób Uzależnionych i Ich Rodzin, czynny we wtorki czwartki w godzinach 16.00 – 19.00
 •  ► 801 109 696 Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa “Powrót z U” Czynny codziennie od pon.-pt. w godzinach 10.00-20.00, soboty 10.00-19.00. Całe połączenie płatne tylko 35 gr.
 •  800 120 359 Narkomania – Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych “Powrót z U” Czynny codziennie od pon.-pt. w godzinach 10.00-20.00, soboty 10.00-19.00. Połączenie bezpłatne.
 • ► 25 756 40 05 – Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3-go Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki, czynna: poniedziałek 8.00-17.00, wtorek – piątek 8.00-16.00. Badania psychologiczne, opiniowanie.
 •  ► 25 756 40 26 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konstytucji 3-go Maja 16
  05-300 Mińsk Mazowiecki, czynne od poniedziałku do piątku 08.00 – 16.00. Bezpłatne porady psychologa, prawnika w miejscu urzędowania.

Źródła:

http://www.policja.waw.pl/portal/pl/111/235/Telefony_zaufania.print

http://www.psychologia.edu.pl/linki-menu/68-telefony-zaufania.html

http://niebij.pl/wordpress/?page_id=132

http://www.mcps.com.pl/main.php?l=2&id=5

Zapraszamy

AktualnościKontakt
Facebook
Call Now ButtonYOUTUBE