Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1)w zakresie kwalifikacji SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich:

a)magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych

b)przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich

c)dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie

d)przeprowadzania rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa

e)ekspedycji gotowych wyrobów;

2)w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:

a)wytwarzania produktów spożywczych

b)organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym

c)nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym

d)podstawowe badania laboratoryjne żywności.

Po drugiej kwalifikacji uzyskuje się tytuł technika technologii żywności, który uprawnia do pracy we wszystkich branżach przemysłu spożywczego.

 

Piekarz zajmuje się wytwarzaniem wszystkich rodzajów pieczywa – chlebów, ciastek, wyrobów na bazie jajek oraz masła. Jego miejscem pracy są średnie oraz duże zakłady produkcyjne. Charakter tego zawodu wymaga, aby przywiązywać szczególną uwagę do przepisów prawa pracy, zasad BHP, reguł ochrony środowiska oraz regulacji gwarantujących przestrzeganie jakości. Piekarze decydują się też na prowadzenie własnej działalności gospodarczej (cukiernia lub piekarnia), specjalizując się w produkcji różnych wyrobów piekarskich.

 

 

 

 

Facebook
Call Now ButtonYOUTUBE