Zespół Szkół Turystyczno Gastronomicznych

w Mińsku Mazowieckim
ul. Budowlana 4
tel. 25 759-26-51

Technik technologii żywności – cukiernik

15 marca - dzień cukiernika

Technik technologii żywności – cukiernik

Praca w zawodzie cukiernika polega na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów, pralin z czekolady i deserów. Nasi uczniowie zdobywają umiejętności w tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi. Cukiernik ocenia jakość i przydatność surowców oraz prowadzi dokumentację związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Podczas nauki poznaje tajniki tworzenia dekoracji cukierniczych.

W trakcie 5-letniego cyklu kształcenia uczeń kształci się w zakresie dwóch kwalifikacji:

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 1. magazynowanie surowców cukierniczych;
 2. wytwarzanie wyrobów cukierniczych;
 3. dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji.
 • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, która obejmuje:
 1. wytwarzanie produktów spożywczych,
 2. organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

 

Przykładowe zadania zawodowe:

 • opracowanie receptur, instrukcji technologicznych, norm zakładowych dla zawodu,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
 • nadzorowanie procesu produkcji i utrzymanie reżimu technologicznego artykułów spożywczych,
 • wytwarzanie półproduktów i ich dalsze przetwarzani (filtrowanie, wędzenie, zagęszczanie, fermentacja) aż do uzyskania gotowych wyrobów,
 • pakowanie produktów i przekazywanie ich do magazynu,
 • kontrola jakości surowców i produktów,
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej produkcji,
 • wykonywanie specjalistycznych analiz surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych,
 • uczestniczenie w badaniach i próbach przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych.

 

Jeszcze się zastanawiacie?
Na pewno lubicie jeść – dzięki tej szkole możecie
doskonalić umiejętności wyboru tego co jecie
i także pomóc innym
zdrowo się odżywiać!

 

———————————————————————

Technik technologii żywności zdobywa kwalifikacje do:

 • kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości artykułów spożywczych: cukierniczych, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, fermentacyjnych (piwo, wino, spirytus, kwas mlekowy, kwas cytrynowy), jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, rybnych, surowców olejarskich, zbożowych, ziemniaczanych, mrożonych owoców i warzyw, lodów oraz wyrobów kulinarnych
 • opracowywania: receptur, instrukcji technologicznych, norm zakładowych dla wyrobu

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, bufetach)
 • placówkach  żywienia zbiorowego (hotelach, sanatoriach, szpitalach)
 • kontrolnych placówkach gastronomicznych

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.

 

 

 

 

 

Zapraszamy

AktualnościKontakt
Facebook
Call Now ButtonYOUTUBE