Zespół Szkół Turystyczno Gastronomicznych

w Mińsku Mazowieckim
ul. Budowlana 4
tel. 25 759-26-51

Stowarzyszenie Odra Niemen

Technik technologii żywności – cukiernik

15 marca - dzień cukiernika

Technik technologii żywności – cukiernik

Technik technologii żywności – cukiernik

Praca w zawodzie cukiernika polega na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów, pralin z czekolady i deserów. Nasi uczniowie zdobywają umiejętności w tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi. Cukiernik ocenia jakość i przydatność surowców oraz prowadzi dokumentację związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Podczas nauki poznaje tajniki tworzenia dekoracji cukierniczych.

W trakcie 5-letniego cyklu kształcenia uczeń kształci się w zakresie dwóch kwalifikacji:

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 1. magazynowanie surowców cukierniczych;
 2. wytwarzanie wyrobów cukierniczych;
 3. dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji.
 • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, która obejmuje:
 1. wytwarzanie produktów spożywczych,
 2. organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

   

   

  Przykładowe zadania zawodowe:

  • opracowanie receptur, instrukcji technologicznych, norm zakładowych dla zawodu,
  • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
  • nadzorowanie procesu produkcji i utrzymanie reżimu technologicznego artykułów spożywczych,
  • wytwarzanie półproduktów i ich dalsze przetwarzani (filtrowanie, wędzenie, zagęszczanie, fermentacja) aż do uzyskania gotowych wyrobów,
  • pakowanie produktów i przekazywanie ich do magazynu,
  • kontrola jakości surowców i produktów,
  • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej produkcji,
  • wykonywanie specjalistycznych analiz surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych,
  • uczestniczenie w badaniach i próbach przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych.

   

   

  Jeszcze się zastanawiacie?
  Na pewno lubicie jeść – dzięki tej szkole możecie
  doskonalić umiejętności wyboru tego co jecie
  i także pomóc innym
  zdrowo się odżywiać!

   

  ——————————————————————— 

   

  Technik technologii żywności zdobywa kwalifikacje do:

  • kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości artykułów spożywczych: cukierniczych, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, fermentacyjnych (piwo, wino, spirytus, kwas mlekowy, kwas cytrynowy), jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, rybnych, surowców olejarskich, zbożowych, ziemniaczanych, mrożonych owoców i warzyw, lodów oraz wyrobów kulinarnych
  • opracowywania: receptur, instrukcji technologicznych, norm zakładowych dla wyrobu

   

   Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, bufetach)
  • placówkach  żywienia zbiorowego (hotelach, sanatoriach, szpitalach)
  • kontrolnych placówkach gastronomicznych

  Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.

   

   

   

   

   

   

  Zapraszamy

  AktualnościKontakt
  Facebook
  Call Now ButtonYOUTUBE